Käyttöehdot

KÄYTTÖEHDOT

päivitetty 27.11.2021

1. YLEISET KÄYTTÖEHDOT NAISTENKIRJASTO.FI VERKKOKAUPPAN KÄYTÖSTÄ

Käyttöehtomme ovat voimassa 27.11.2021 lähtien. Käyttöehtojamme sovelletaan Naistenkirjasto.fi verkkokauppa palvelua (”palvelu”, ”palvelut”) Käyttävään (”Käyttäjä”, ”Käyttäjät”). He voivat olla yksityishenkilöitä, järjestöjä, yhteisöjä, kevytyrittäjiä, elinkeinoharjoittajia, yrittäjiä tai muita näihin rinnastettavia henkilöitä, yrityksiä tai yhteisöjä. Sekä käyttöehdot koskevat myös Kuluttajia, jolla tarkoitetaan käyttöehdoissa Naistenkirjasto.fi palvelun Jäsenien mahdollisia kuluttaja-asiakkaita (”Kuluttaja”).

Palveluntarjoaja:
Naisten Kirjasto (Laventelihelmi 2376210-4 aputoiminimi)
Tapiolantie 1 C 17
60150 SEINÄJOKI
[email protected]
www.naistenkirjasto.fi

Kuluttajan ei tarvitse kirjautua palveluun, Kuluttaja voi löytää ilman kirjautumista itselleen sopivia tuotteita ja palveluita Käyttäjän profiilisivun ja hakujen kautta. Naistenkirjasto.fi:n Palveluiden tilaaminen sen sijaan edellyttää Käyttäjältä rekisteröitymistä. Tämä rekisteröityminen tapahtuu Naistenkirjasto.fi- Palvelussa. Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä sitoutuu käyttöehtoihin koko jäsenyytensä ajaksi.

Rekisteröitymällä Käyttäjäksi hyväksyt nämä Naistenkirjasto.fi palvelun käyttöehdot ja Käyttäjäksi liittyminen muodostaa sitovan sopimuksen Naistenkirjasto.fi Palvelun ja Käyttäjän välillä.

Liittymällä jäseneksi Käyttäjä hyväksyy sitovasti käyttöehdot sekä muut mahdolliset tähän liittyvät ehdot mm. tietosuoja-, tilaus-, toimitus- ja peruutusehdot. Käyttäjä vakuuttaa toimivansa näiden Käyttöehtojen ja erityisehtojen (myöhemmin näistä kaikista puhutaan kokonaisuutena ”Käyttöehdot”) mukaisesti sekä kulloinkin sovellettavan lain että hyvän tavan mukaisesti. Naistenkirjastolla on oikeus, mutta ei velvollisuus valvoa, että Käyttäjä toimii Käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttöehtojen ja erityisehtojen ollessa ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti Käyttöehtoja, mutta otetaan kuitenkin huomioon myös mm. tietosuoja-, tilaus-, toimitus-, sopimus- ja peruutusehdot. Nämä käyttöehdot sekä niihin liittyvät erityiset ehdot muodostavat sitovan sopimuksen Naistenkirjasto.fi Palvelun ja Käyttäjän välillä.

Käyttäjän tulee olla 18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen, täysvaltainen luonnollinen henkilö tai kapparekisteriin tai yhdistysrekisteriin rekisteröity oikeus- tai nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Alle 18-vuotias voi rekisteröityä Käyttäjäksi huoltajan kirjallisella suostumuksella. Tällöin tulee olla yhteydessä sähköpostitse asiakaspalveluun [email protected]. Yhdistykset, säätiöt, urheiluseurat jne. rinnastetaan Naistenkirjasto.fi palvelussa yritykseksi (myöhemmin ”Yritys” tai ”Käyttäjä”).

Tämä sopimus ei säätele Käyttäjien oikeuksia eikä velvollisuuksia, joita jäsen tuottaa omassa yrityksessään/elinkeinotoiminnassaan tai näihin rinnastettavissa paikoissa. Naistenkirjasto Palvelu ei myöskään vastaa kolmansien osapuolten välisistä sopimuksista tai neuvotteluista. Kuluttajan tulee olla ensisijaisesti yhteydessä Käyttäjään, Käyttäjän itse ilmoittamissa yhteydenpitoväylissä. Käyttäjän velvollisuus on rekisteröityessään ilmoittaa oikeelliset yhteystiedot mistä hänet tavoittaa kohtuullisessa ajassa.

Kun Käyttäjä kirjautuu Naistenkirjasto.fi Palveluun, hänen vastuullaan on rekisteröityessä käyttää omaa nimeä sekä osoite- että maksutiedoissa oikeita ja ajantasaisia henkilötietoja.

Omaa käyttäjätunnusta eikä salasanaa ei saa luovuttaa eteenpäin. Käyttäjä on vastuussa kirjautumiseen vaadittavien tietojen turvallisesta säilytyksestä. Mikäli Käyttäjä epäilee tietojen joutuneen väärin käsiin, tästä tulee viipymättä ilmoittaa [email protected]. Naistenkirjasto.fi palvelulla on turvallisuussyistä oikeus edellyttää salasanan muuttamista, Käyttäjän omaan turvallisuuteen vedoten.

Käyttäjä liittyy kirjautuessaan Naistenkirjaston asiakasrekisteriin. Naistenkirjaston tietosuojalausekkeen löydät sivuiltamme https://naistenkirjasto.fi/tietosuojaseloste/. Liittyessään jäseneksi Käyttäjä hyväksyy naistenkirjasto.fi tietosuojalausekkeen.

Naistenkirjasto Palvelun rooli on tarjota nettikauppa-alusta Käyttäjälle, missä Käyttäjä tarjoaa tuotteensa ja palvelunsa näkyväksi, yleisesti kaikkien löydettäväksi. Jokainen Käyttäjä tarjoaa tuotteitaan sekä palveluitaan täysin itsenäisesti ja näin ollen vastaa omista velvoitteistaan ja vastuistaan. Käyttäjän ja Kuluttajien välisissä oikeustoimissa, vastuissa ja velvoitteissa Naistenkirjsto.fi ei ole millään tavalla osallinen.

2. KÄYTTÄJÄN ILMOITUKSEN SISÄLTÖ JA IMMATERIAALIOIKEUDET

Naistenkirjasto.fi Palvelu tuottaa Käyttäjälle nettikauppapohjaisen tuotepaikan, jolloin hän saa oikeuden käyttää Palvelua näissä käyttöehdoissa mainituin ehdoin sekä eritysehdot mukaan lukien. Käyttäjä vastaa itse Naistenkirjasto.fi Palveluun tuottamastaan tekstistä, yhteystietojen, linkityn sisällön oikeellisuudesta, kaikkien näiden tulee olla hyvän tavan mukaisia ja laillisia. Käyttäjä on vastuussa myös käyttämiensä kuvien sekä muiden materiaalien omistamisesta ja niihin liittyvistä immateriaalioikeuksista, tekijänoikeuksista sekä tavaramerkkien käyttöoikeuksista, sekä näihin rinnastettavista immateriaalien vastuista ja velvoitteista. Käyttäjä on vastuussa luvattomasti julkaistun aineiston kaikista haitasta ja vahingoista kolmansille osapuolille sekä oikeudenhaltijoille. Kolmannen osapuolen tulee olla suoraan yhteydessä Käyttäjään omissa vaateissaan.

Naistenkirjasto.fi Palvelu voi Käyttöehtojen puitteissa ilman erillistä ilmoitusta poistaa sisällöstä sopimatonta tekstiä tai muuta materiaalia. Mikäli tilanne vaatii suurempaa sisällön muokkausta ja Naistenkirjasto.fi kokee kohtuulliseksi tilanteeseen nähden ilmoittaa Käyttäjälle muokkauksesta, yhteydenotto tapahtuu sähköpostitse. Pääsääntöisesti naistenkirjasto.fi Palvelu ei puutu Käyttäjän ilmoituksiin. Liittyessään naistenkirjasto.fi Palveluun Käyttäjä sitoutuu siihen, että hänellä on käytössään viisi kategorian nimeämistä ilmoitukseensa. Mikäli hän haluaa näitä useamman Käyttäjä voi korottaa jäsenyyttään hinnastossa olevien vaihtoehtojen mukaisesti.

Naistenkirjasto.fi Palvelu voi käyttää Käyttäjän tuottamaa sisältöä tekstiä, kuvia, videoita tai näihin rinnastettavia materiaaleja sosiaalisissa kanavissaan pyrkimyksenä edistää Käyttäjän omaa liiketoimintaa Käyttäjän omaa materiaalia käyttäen. Tätä Käyttäjä voi edistää tägäämällä naistenkirjasto.fi Palvelun sosiaalisen median kanavia omille tileilleen. Naistenkirjasto.fi Palvelun pääasiallinen sosiaalisen median väylä on Instagram. Tämä edelleenjakaminen on naistenkirjasto.fi Palvelun oikeus, ei velvollisuus. Tägäämällä Käyttäjä myöntää naistenkirjasto.fi Palvelulle oikeuden hyödyntää Käyttäjän tuottamaa materiaalia millä tavalla tahansa, ilman erillistä korvausta. Poikkeuksena tästä ovat kaupalliset yhteistyöt, jotka kuuluvat erikseen ja kahdenkeskisellä sopimuksella tapahtuviin erillisehtoihin. Nämä solmitaan Palvelun ja Käyttäjän välisellä kirjallisella sopimuksella.

Käyttäjän tuottama materiaali on hänen käytössään koko Naistenkirjasto.fi palvelun jäsenyyden voimassaolon ajan. Mikäli sopimus katkeaa, materiaalia ei tallenneta Naistenkirjasto.fi Palvelun toimesta. Mikäli Käyttäjä haluaa itselleen varmuuskopion sisällöstä- hänen tulee tallentaa se itsenäisesti esimerkiksi kuvakaappauksen avulla.
Käyttäjä voi jäsenyytensä aikana muokata omaa tiliään rajoituksetta. Ainoastaan pääkategorian valinta on lukittu kirjautumisen yhteyteen. Naistenkirjasto.fi Palvelu ei ole vastuullinen ulkopuolisista, myöhemmin ylivoimainen este/Force Major, johtuvista materiaalin katoamisista. Naistenkirjasto.fi tallentaa aineiston varmuuskopiona joka päivä ja säilyttää sen palvelimella kolmekymmentä päivää. Tämä varakopio kattaa koko sivuston, mutta sieltä ei voi nostaa yhden Käyttäjän tietoja. Varakopiota ei voi näin ollen käyttää yksittäisen Käyttäjän tietojen palauttamiseen. Tästä syystä Käyttäjällä itsellään tulee olla parhaaksi katsomallaan tavalla tiedot tallennettuna itselleen, mikäli hän kokee tämän tarpeelliseksi. Varakopio on tarkoitettu isompien uhkien varalle mm. hakkerointi.

Naistenkirjasto.fi on toistaiseksi vain suomenkielinen palvelu.
Käyttäjä vastaa itse omien tietoliikenneyhteyksiensä toimivuudesta sekä ajan tasalla olevista laitteista millä hän pystyy tuottamaan materiaalin Naistenkirjasto.fi Palveluun sekä takamaan oman tietoturvan sekä suojaamisen omissa laitteissaan.
Kaikessa käytössä Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden käyttöehtojen lisäksi Suomen lakia ja hyvää tapaa.

3. HINNASTOON JA MAKSAMISEEN LIITTYVIÄ SOPIMUSEHTOJA (ERIKSEEN TOIMITUSEHDOT)

Pääsääntöisesti Naistenkirjasto.fi Palvelu on aina maksullista. Hinnasto on saatavana www.naistenkirjasto.fi sivustolla ajantasaisena.
Naistenkirjasto.fi Palvelut veloitetaan tilaushetkellä ja kuukausittaisina veloituksina, siihen saakka että Jäsen irtisanoo jäsenyytensä Naistenkirjasto.fi palvelussa.
Veloituksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä vastaa Visma Pay, jonka ehdot löytyvät Käyttöehtojen kohdasta  Toimitusehdot.
Jos Käyttäjä ei maksa jäsenyyttään oikea-aikaisesti tai niihin liittyy toistuvasti epäselvyyksiä Naistenkirjasto.fi Palvelulla on oikeus päättää jäsenyys yksipuolisesti. Maksujen viivästyessä tai epäonnistuessa Käyttäjän tulee olla viipymättä yhteydessä Visma Payn asiakaspalveluun (Toimitusehdot) ja mikäli haluaa että jäsenyys jatkuu tauotta, tulee laittaa viipymättä tieto [email protected] sähköpostiosoitteeseen.

4. NAISTENKIRJASTON KÄYTTÖ JA SISÄLTÖ

Naistenkirjaston käyttö on ilmaista Kuluttajalta.

Käyttäjän ilmoittaminen ja lisäpalveluiden osto naistenkirjasto.fi Palvelussa on maksullista. Naistenkirjasto.fi pitää oikeuden muuttaa hintoja. Naistenkirjasto.fi Palvelu ja sen sisältö on Käyttäjällä ”sellaisena kuin ne ovat”. Naistenkirjaston.fi Palvelua kehitetään koko ajan ja näin ollen siihen sisältyvät tiedot ja sisältö muuttuvat. Naistenkirjasto.fi ei myönnä mitään takuita eikä vastuita. Emme myönnä takuita tai vastuita kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta erityiseen tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta tai takuuta Naistenkirjasto.fi Palvelun tai sen sisällön toimivuudesta.
Naistenkirjasto ei vastaa mistään Käyttäjän itse tuottamasta materiaalista. Palvelu on tuotettu niin, että Käyttäjällä on itsellään mahdollisuus luoda tiivis paketti omasta toiminnastaan, annettujen raamien sisällä.

Naistenkirjasto.fi on palveluna auki ympäri vuorokauden, 24 h, vuoden jokaisena päivänä. Asiakaspalvelu on auki arkisin klo 16.30-20.

Naistenkirjasto.fi Palvelulla on oikeus yksipuolisesti keskeyttää Palvelu laitteiden, järjestelmien tai huoltotoimien vuoksi. Palvelu voidaan keskeyttää myös vakavan uhkan sattuessa: näitä ovat mm. tietoturvauhkat, tulipalo, poikkeuksellinen luonnonilmiö, sota, energianjakelun keskeytys tai muut Force Major tilanteeseen rinnastettavat tilanteet, jotka johtuvat Naistenkirjasto.fi Palvelusta riippumattomista seikoista.

Rekisteröitymällä jäseneksi, Käyttäjä hyväksyy myös naistenkirjaston lähettämän suoramarkkinointimateriaalin. Naistenkirjasto.fi pyrkii mahdollisuuksien mukaan, etukäteen ilmoittamaan Käyttäjälle huoltokatkoista, muutoksista ja muista palveluun vaikuttavista seikoista sähköpostitse, Käyttäjän rekisteröityessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Näin ollen emme vastaa Naistenkirjasto.fi palveluna siitä, mikäli annettu sähköpostiosoite on virheellinen tai muusta syystä sähköpostit eivät tavoita vastaanottajaa. Käyttäjän velvollisuus on päivittää viipymättä muuttuneet tietonsa Palveluun ja tarvittaessa sähköpostitse asiakaspalveluun [email protected]

5. HINNOITTELUUN, VOIMASSAOLOIHIN SEKÄ MUUTOKSIIN LIITTYVÄT KÄYTTÖEHDOT

Sopimus syntyy Käyttäjän kirjautuessa Naistenkirjasto.fi Palveluun, tällöin Naistenkirjasto.fi myöntää Käyttäjälle käyttöoikeuden Naistenkirjasto.fi Palveluun.
Käyttäjän sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja hän voi perua sen edellisenä kalenterikuukautena, viimeistään 2 viikkoa ennen seuraavan kuukauden laskutuksen käynnistymistä.

Kaikissa Naistenkirjasto.fi Palvelun hinnoissa on mukana ALV- vero. Sen osuus käy ilmi tilausvahvistuksesta.
Naistenkirjasto.fi Palvelulla on oikeus tehdä muutoksia hinnastoon ja palvelun käyttömahdollisuuksiin Käyttäjän ja Naistenkirjasto.fi Palvelun jäsensuhteen aikana, muutoksien tulee olla molemmin puolin kohtuullisia. Käyttömahdollisuuksiin liittyvistä, ennakoitavissa olevista muutoksista Naistenkirjasto.fi Palvelu pyrkii ilmoittamaan Käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä viikkoa ennen kuin muutokset tulevat voimaan, mikäli muutokset eivät ole Jäsenen etua kasvattavia. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan toimivan ja tavoitettavissa olevan sähköpostiosoitteen rekisteröityessään.

Kuluttajalla ei ole Naistenkirjasto.fi palvelussa velvollisuuksia eikä oikeuksia. Hän toimii asioidessaan Käyttäjän yrityksessä Käyttäjän yrityksen käyttöehtojen mukaisesti.

Mikäli Naistenkirjasto.fi Palvelun, kesken laskutuskauden aikana tehdyt muutokset ovat kohtuuttomia, Käyttäjällä on ensisijaisesti oikeus irtisanoa asiakkuutensa ja mahdollisesti saada kohtuullinen korvaus häneltä veloitetuista maksuista. Käyttäjälle palauttava summa on kuitenkin maksimissaan kuukausiveloituksessa oleva summa, josta vähennetään Naistenkirjasto.fi Palvelusta itsestään riippumattomia kustannuksia.

Jokaisella Käyttäjällä on oma, henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Näitä tietoja ei säilytetä palvelimella. Salasanaa ei säilytetä missään kohtaa selkokielisenä Naistenkirjasto.fi hallussa. Mikäli Käyttäjä unohtaa salasanan se toimitetaan suoraan Käyttäjän kirjautuessa ilmoittamaan sähköpostiin eikä Naistenkirjasto.fi Palvelulla ole siihen pääsyä.

Käyttäjän ostamasta palvelusta riippuu hänen roolinsa laajuus palvelussa. Nämä vaihtoehdot löytyvät ”hinnasto” kohdasta sivustoltamme www. naistenkirjasto.fi.
Mikäli jossakin tilanteessa Naistenkirjasto.fi Palvelussa on ilmaisia kokeilujaksoja, ne ovat kokonaan rinnastettavissa Käyttöehdoiltaan maksullisten asiakkuuksien Käyttöehtojen piiriin. Ilmaiset käyttöoikeusjaksot ovat määräajan veloituksettomia ja jatkuvat kuukausihintaisena, mikäli Käyttäjä ei peru jäsenyyttään määräaikaan mennessä.

Naistenkirjasto.fi Palvelulla on oikeus perua tai evätä käyttöoikeus palveluunsa Käyttäjältä, mikäli tämä ei ole noudattanut sopimussuhteessa näitä käyttöehtoja. Käyttöehdot eivät ole enää voimassa jäsenyyden päätyttyä. Kuitenkin Käyttäjä on vastuussa sopimussuhteen aikaan Käyttäjän ja Kuluttajan aloittamista toimenpiteistä, neuvotteluista, kauppasuhteista ja muihin velvoitteita vaativissa tapahtumissa, täydessä laajuudessaan.

Jos jokin näiden Käyttöehtojen kohta on nyt tai myöhemmässä vaiheessa lainvastainen taikka muusta syystä pätemätön tai kannekelvoton, se ei vaikuta muiden kohtien voimassaoloon ja sovellettavuuteen Naistenkirjasto.fi palvelun käyttöön.

Kaikki tietoliikenne on salattu SSL-tekniikalla.


6. MUUT EHDOT

Kaikki kiista- ja riitatilanteet pyritään aina ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisissä neuvotteluissa Naistenkirjasto.fi Palvelun ja Käyttäjän välillä. Mikäli osapuolet eivät kykene keskinäisissä neuvotteluissa löytämään ratkaisua, kiistat ratkaistaan Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa.
Käyttöehtoihin sovelletaan aina Suomen lakia.
Kaikissa Käyttäjän ja Kuluttajan välisissä riitatilanteissa vastuu on kokonaisvaltaisesti Käyttäjällä itsellään ja Käyttäjän käyttöehtojen mukaisesti.
Naistenkirjasto.fi Palvelulla on oikeus siirtää ilman Käyttäjän erillistä hyväksyntään kaikki tässä käyttöehdoissa olevat  oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle mikäli palveluntuottajaksi tulee esimerkiksi kauppatilanteessa uusi elinkeinonharjoittaja tai Naistenkirjasto.fi Y-tunnus muuttuu yhtiömuodon muuttuessa.

7. TOIMITUSEHDOT

Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 0400 489206 (asiakaspalvelu avoinna 16:30-20)

Postiosoite: Tapiolantie 1 C 17, 60150 SEINÄJOKI

Tilaaminen

Tilattavat digituotteet valitaan verkkosivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus vahvistetaan maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä käyttö- ja toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä sivukulut. Tilausta tehdessä hyväksyt lisäksi erilliset Tietoturvaehdot ja muut sivustolla naistenkirjasto.fi esitetyt erityisehdot. Tilaushetkellä tulee antaa ajantasainen sähköpostiosoite sekä henkilö-, yritys- ja osoitetiedot, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä arvonlisäverollinen hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy. Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa ja sopimus syntyy verkkokaupan Käyttäjän ja Naistenkirjasto.fi Palvelun välille tilaushetkellä. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

Maksutavat

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto, Fellow Lasku ja Fellow Yrityslasku.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay -lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Fellow Yrityslasku:

Ostaminen Fellow Yrityslaskulla onnistuu lähes aina pelkkien yhteystietojen avulla, ilman vahvaa tunnistautumista. Riittää, että pystymme varmistamaan ostajan ja hänen edustaman yrityksen välisen yhteyden. Lasku lähetetään ensisijaisesti verkkolaskuna, mutta myös sähköpostilasku ja paperilasku ovat mahdollisia. Meillä on valmiina tiedossa yritysten viralliset verkkolaskuosoitteet, joten myös laskutusosoitteen valinta on helppoa. Ostolaskun käsittely on suunniteltu yritysostajan kannalta mahdollisimman sujuvaksi ja ostaja saa lisätty laskulle laskun kohdentamiseen tarvittavat viitetiedot. Lisäksi laskulta löytyy ALV-erittely.

Fellow Yrityslaskun normaali maksuaika on 14 vuorokautta. Halutessaan maksuaikaa voi pidentää jopa 60 vuorokauteen. Fellow Yrityslaskun luottoraja on 5000 €. Jos yrityksenne tarvitsee korkeamman luottorajan, voitte olla yhteydessä Fellow asiakaspalveluun. Fellow Yrityslaskun mahdollistaa Fellow Finance Oyj. Lisätietoja Fellow Yrityslaskusta löytyy seuraavasta linkistä: https://www.fellowfinance.fi/maksaminen/yrityslasku

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)

Sähköposti: [email protected]

Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)

Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot Ennen tilauksen toimitusta tilauksen voi peruuttaa kirjallisella ilmoituksella sähköpostitse. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan aina yhteydessä asiakaspalveluumme [email protected] ja lukemaan tarkasti Naistenkirjasto.fi ja Käyttäjän sopimusta koskevat käyttöehdot